• 19. 10. 2022
  • Možnosti liečby

Vyšetrenie žíl – USG a AR

Za zlatý štandard diagnostiky ochorení žíl sa aktuálne akceptuje ultrazvukové vyšetrenie žíl. Pri modernej diagnostike a liečbe ochorení žíl je to základná vyšetrovacia metóda podobne, ako napríklad auskultácia stetoskopom u kardiológa.

Pomocou tohto vyšetrenia môžeme presne stanoviť správnu diagnózu a zvoliť optimálny spôsob liečby. Ide o úplne bezbolestný a neinvazívny zákrok, ktorý pacientovi nespôsobuje žiadne nepohodlie.

Duplexné skenovanie umožňuje odborníkovi vidieť žilový systém v reálnom čase, rozlišovať medzi jednotlivými žilami (hlbokými, povrchovými, spojkami) a selektívne ich kontrolovať, prípadne zistiť neurovaskulárny a arteriovenozny konflikt. Analýza prietoku krvi ukazuje presné umiestnenie nefunkčných chlopní. Taktiež je možné určiť veľkosť žíl, ich lokalizáciu a individuálnu anatómiu, čím sa čo najpresnejšie naplánuje liečba.

Skúsenosti lekára majú veľký význam pre stanovenie správnej diagnózy a výber najsprávnejšej metódy liečby. Obojstranné skenovanie sa zvyčajne vykonáva počas úvodnej konzultácie.

Cievny ultrazvuk je samozrejme nevyhnutný nielen pri diagnostike, ale aj pri liečbe kŕčových žil všetkými metódami (skleroterapia, endovenózny laser, cyanoakrylátová ablácia atď.), aby bol zákrok vykonaný správne a zabránilo sa komplikáciám. Ku komplexnému posúdenie je vyšetrenie tzv. augmentovanou alebo rozšírenou realitou.

Rozšírená realita

Vo väčšine prípadov sú cievky, metličky alebo tzv. pavučinovité žilky, ktoré spôsobujú estetický diskomfort, vyživované žilami, ktoré je ťažké identifikovať voľným okom, ale aj ultrazvukom. Zariadenia rozšírenej reality (VeinViewer) nám prostredníctvom moderných technológií umožňuje sledovať projekciu obrazu týchto žíl v reálnom čase, čo umožňuje adekvátnu liečbu a tým znižuje šance na recidívy.

Autor článku
MUDr. Marek Šumaj
Uznávaný odborník v cievnom ultrazvuku, endovaskulárnych metódach, hojenia vredov predkolení.