Lymfedém

Lymfedém liečba

Lymfedém je lymfatický opuch ktorejkoľvek časti mäkkých tkanív tela, najčastejšie sa však vyskytuje na končatinách. Ide o poruchu drenážnej funkcie lymfatických ciev, keď v postihnutej oblasti dochádza k hromadeniu tekutiny v medzibunkovom priestore. Tá pri dlhšom trvaní lymfostázy vyvoláva chronický zápal a prestavbu normálneho tkaniva na väzivo.

Čítajte viac

Je spôsobený v dôsledku zníženej transportnej kapacity lymfatického systému, vývojovej poruchy lymfatických ciev, nádorový ochorením, úrazmi, zápalmi, alebo nadmernou produkciou lymfy.

Dohodnúť termín

Poškodzuje pacienta po fyzickej ako aj po psychickej stránke. Patrí medzi závažné chronické ochorenie lymfatického systému a pokiaľ nie je správne liečený tak progreduje a významne obmedzuje kvalitu života pacienta, dokonca môže viesť až k trvalej invalidite. Zaťažuje pacienta na celý život, pretože je to v podstate ochorenie liečiteľné, ale nie vyliečiteľné. To však neznamená, že nie je liečiteľné. Toto je fakt s ktorým musia byť všetci pacienti s lymfedémom oboznámení a vedení tak k aktívnej spolupráci.

Primárny (vrodený) lymfedém je spôsobený vrodenou poruchou vývoja lymfatických ciev. Nemusí byť viditeľný po narodení, ale môže sa prejaviť až v puberte v dôsledku hormonálnej stimulácie, dokonca až v dospelosti okolo 35 roku života. Začína väčšinou na periférii. Postihnuté sú častejšie ženy.

Sekundárny (získaný) lymfedém je spôsobený druhotným postihnutím lymfatického systému, ktoré ma za následok zablokovanie odtoku lymfy, čo následne vedie k lymfatickej hypertenzii a tá ma za následok zníženie vstrebávania lymfy z medzibunkového priestoru a nedostatočnú funkciu chlopní.

Hlavné vyvolávajúce faktory sú extenzívne operačné výkony najmä u pacientiek operovaných pre nádory prsníka a krčka maternice s odobratím lymfatických uzlín. Lymfedém horných končatín vznikajúci sekundárne po chirurgickej liečbe a ožarovaní u rakoviny prsníka sa vyskytuje u 20 % liečených pacientiek.

Ďalej medzi vyvolávajúce faktory patrí ožarovanie, zápaly, popáleniny a iné úrazy. Lymfedém vzniká väčšinou na jednej končatine, a postupne sa šíri do periférie. Rovnako často sú postihnutí muži aj ženy. Diagnóza sa opiera o anamnestické údaje, klinické vyšetrenie a vhodné je znáznornenie lymfatického systému vyšetrením lymfoscintigrafiou.

Doplňujúce vyšetrenia sú magnetická rezonancia, CT a sonografia. Dôležitá je včasná diagnostika pretože významne zvyšuje úspech liečby v čase, keď ešte nie sú vyvinuté nezvratné zmeny a prestavby kože a podkožia ako sú chronické zápaly, a väzivová prestavba.

Rizikové faktory vzniku HVT

Medzi rizikové faktory vzniku HVT patrí vek nad 40 rokov, obezita, dlhodobá imobilita (stavy po operáciách, dlhodobé lety), stavy po prekonaných HVT v minulosti, výskyt HVT v rodine, poruchy krvnej zrážanlivosti a iné choroby krvi, nádorové ochorenia, cirkulačné problémy pri srdcovom zlyhávaní a ďalšie. Vyššie riziko vzniku HVT majú ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu, hormonálnu substitučnú liečbu, tehotné a dojčiace ženy.

Liečba HVT

Štandardnou liečbou hlbokej žilovej trombózy je tzv. antikoagulačná liečba, spočívajúca v podávaní liečiv zabraňujúcich tvorbe krvných zrazenín a tým znižujúcich riziko vzniku závažných komplikácií. Liečba sa kombinuje s nosením tzv. kompresívnych pančúch a vyžaduje spoluprácu pacienta.

Dohodnúť termín

Dr. Marek Šumaj

Uznávaný odborník v cievnom ultrazvuku, endovaskulárnych metódach, hojenia vredov predkolení.

Je špecialistom v angiológii - cievnej medicíne, ktorá sa zaoberá diagnostikou a liečbou tepnových, žilových a lymfatických ochorení.

O našej ordinácii

Certifikáty